Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

Corona

De Coronacrisis heeft ook impact op het werk van Opiniepijlers. Omdat de anderhalvemeter-samenleving voorlopig nog van kracht blijft hebben we besloten om onze werkwijze aan te passen. Straatinterviews worden op veilige afstand gevoerd en dankzij technisch betrouwbare en AVG-proof apparatuur kunnen we veilig videogesprekken voeren met respondenten. Onze discussiebus wordt nu ingezet om bijv keukentafelgesprekken te voeren. Daarnaast blijven online enquêtes en telefonische interviews uiteraard beschikbaar voor onze klanten.

Veilig in gesprek bij de discussiebus 

foto1
Respondenten en interviewers staan of zitten op veilige afstand van elkaar en kunnen prima een gesprek voeren. Tafels en stoelen worden voortdurend gereinigd en ontsmet.  Gele cirkels markeren de plekken voor interviewers en respondenten. Bij supermarkten en andere drukkere plekken spreken we voorbijgangers op veilige afstand aan en nodigen hen uit voor een gesprek.

 

Beeldbellen, veilig en AVG-proof  

foto2
Onze videogesprekken worden via beveiligde kanalen gevoerd, AVG-proof. Het contact met respondenten wordt gelegd via een mailtje met een link; aanklikken is voldoende om het gesprek te starten. Voor onze ervaren interviewers maakt het geen verschil of ze op straat iemand spreken of via een videoverbinding. Net als bij straatgesprekken kunnen de interviewers ook tijdens een videoverbinding zaken toelichten, bijvoorbeeld door middel van infographics en animaties.

 

 

Keukentafelgesprekken in een coronavrije bus  
foto3
Onze discussiebus is ruim genoeg om op een veilige afstand met elkaar in gesprek te gaan. De discussiebus is een goed alternatief voor een keukentafelgesprek. Heel geschikt voor bijvoorbeeld omgevingsmanagers en werkers in het sociale domein, energietransitie of het hoogwaterbeschermingsprogramma. De bus wordt voor de deur geplaatst en respondenten kunnen instappen om op een veilige manier in gesprek te gaan. Na afloop van elk gesprek wordt de ruimte grondig ontsmet.  Voor deze gesprekken is ook een kunststof scherm beschikbaar om aan het plafond op te hangen. 

 

De gezondheid en de bescherming van respondenten en interviewers is voor ons heel belangrijk. We nemen de volgende richtlijnen in acht:

  • We blijven thuis bij hoesten en koorts 
  • We schudden geen handen
  • We wassen onze handen regelmatig
  • We gebruiken papieren zakdoekjes
  • Hygiëne heeft onze maximale aandacht