Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

Heldere rapportages

We maken draagvlak, burgerkracht en deelnamebereidheid meetbaar, en vertalen dit door naar heldere en aansprekende rapportages.  

Met onze rapportages helpen we opdrachtgevers om het speelveld rondom een initiatief of thema te analyseren en de eigen veronderstellingen te toetsen. We brengen stakeholders, belangen, drijfveren, knelpunten, issues en oplossingsrichtingen systematisch in kaart, peilen de waardering en slagingskans, en inventariseren de latent aanwezige energie en denkkracht onder inwoners en andere doelgroepen. 

Onze aanpak is altijd op maat ingericht en kan worden ingezet ten behoeve van: 

  • draagvlakmetingen
  • haalbaarheidsonderzoeken 
  • leefbaarheids- en tevredenheidsonderzoeken
  • evaluaties
  • keukentafelgesprekken
  • issue- en stakeholdersanalyse

 

HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 

 

WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE

Vragen?
Meer weten?

0313 745 533 mail ons