Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

In gesprek met inwoners

Wij vergroten draagvlak, kwaliteit en maatschappelijke waarde van uw plannen. Wij helpen bouwen aan vertrouwen.

Zo doen wij dat

Discussiebus

Discussiebus

In onze discussiebus komen de zwijgende meerderheid en de stuurse minderheid in gesprek

Interviews

Interviews

In journalistieke, persoonlijke interviews peilen we draagvlak en spotten we kansen

Enquêtes

Enquêtes

We verbinden online onderzoeken met straatenquêtes tot een heldere rode draad

Verkenningen en data-analyse

Verkenningen en data-analyse

We meten lokale burgerkracht, beleving en deelnamebereidheid, on- en offline

Zo verwerken wij verhalen en data

Zo verwerken wij verhalen en data

Onze rapporten en aanbevelingen vormen waardevolle input voor bestuurders, projectteams, omgevingsmanagers, beleidsadviseurs en communicatie-adviseurs

Missie

Wij geloven in het vroegtijdig betrekken van bewoners en andere stakeholders als basis voor gedragen beslissingen. Omdat luisteren en doorvragen meer oplevert dan aanhoren.  Omdat thuis of in de eigen omgeving opzoeken echt iets anders is dan uitnodigen. We denken in verbreden zonder te verzanden.  We kijken waar energie zit, zoeken de helderheid van uitgesproken meningen én de wijsheid en nuance van het stille midden. Het persoonlijke verhaal als de brug naar een gezamenlijk belang. We werken van buiten naar binnen, van opvattingen naar ontwerp.

Onze kracht is de koppeling tussen onderzoek, journalistiek, omgevingsmanagement, communicatieadvies en een persoonlijke benadering. We zoeken stakeholders in de eigen omgeving op en vragen door. We brengen belangen, standpunten, issues en actoren in kaart en  dragen zo bouwstenen aan voor een verdere invulling van bijvoorbeeld bewonersparticipatie, omgevingsmanagement, maatschappelijke meerwaarde en communicatieaanpak. We vergroten het speelveld wanneer we kansen zien, en bakenen het af waar nodig.

Zo draagt onze inzet bij aan draagvlak, de beheersing van risico’s, inzicht in haalbaarheid en beleving en directe participatie. 

Lees meer

Vragen?
Meer weten?

06 363 152 65 mail ons