Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

In gesprek met inwoners

Wij vergroten draagvlak, kwaliteit en maatschappelijke waarde van uw plannen.

Zo doen wij dat

Discussiebus

Discussiebus

In onze discussiebus komen de stuurse minderheid én de zwijgende meerderheid aan het woord.

Interviews

Interviews

Door middel van één-op-één gesprekken, straatinterviews en enquêtes peilen we draagvlak en spotten we kansen.

Online panels

Online panels

Met online panels, publieksdebatten, spiegelgesprekken en andere werkvormen maken we een verdiepingsslag en vergroten we het bereik binnen uw doelgroep. 

Heldere rapportages

Heldere rapportages

We maken draagvlak, burgerkracht en deelnamebereidheid meetbaar, en vertalen dit door naar heldere rapportages. 

Missie

Opiniepijlers staat voor omgevingsgerichte dialoog. Wij geloven in het vroegtijdig betrekken van inwoners en andere stakeholders als basis voor gedragen beslissingen. Ofwel: eerst met open vizier praten en luisteren, en dan pas plannen maken. We zoeken belanghebbenden daarom bij voorkeur in de eigen omgeving op en vragen door. We doen dit vanuit een neutrale en objectieve grondhouding. Op een systematische manier brengen we belangen, kansen, standpunten, drijfveren, klanteisen, sentimenten en andere relevante informatie in kaart. 

Op deze manier helpen we bestuurders, beleidsadviseurs, projectleiders, communicatieadviseurs en omgevingsmanagers om beargumenteerde keuzes te maken bij het inrichten van een project, beleidsvormingsproces, omgevingsmanagement en/of communicatieaanpak. We bieden opdrachtgevers altijd de mogelijkheid om aan te sluiten bij de gesprekken. Vaak geeft dit een impuls aan waar het in feite om draait: bouwen aan een duurzame relatie met inwoners en andere doelgroepen.

Vragen?
Meer weten?

06 363 152 65 mail ons