Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

In gesprek met inwoners

Wij vergroten draagvlak, kwaliteit en maatschappelijke waarde van uw plannen.

Zo doen wij dat

Zo doen wij dat

Zo doen wij dat

We geloven in het betrekken van inwoners en andere belanghebbenden als basis voor gedragen beslissingen. Hoe we dat doen? Lees hier meer.

Discussiebus

Discussiebus

In onze discussiebus komen de stuurse minderheid én de zwijgende meerderheid aan het woord.

Interviews

Interviews

Door middel van één-op-één gesprekken, straatinterviews en enquêtes peilen we draagvlak en spotten we kansen.

Online panels

Online panels

Met online panels, publieksdebatten, spiegelgesprekken en andere werkvormen maken we een verdiepingsslag en vergroten we het bereik binnen uw doelgroep. 

Heldere rapportages

Heldere rapportages

We maken draagvlak, burgerkracht en deelnamebereidheid meetbaar, en vertalen dit door naar heldere rapportages. 

Missie

Opiniepijlers staat voor omgevingsgerichte dialoog. Wij geloven in het betrekken van inwoners en andere belanghebbenden als basis voor gedragen beslissingen. Ofwel: eerst met open vizier met mensen praten en luisteren (bij voorkeur in de eigen omgeving van mensen), en daarna plannen maken. Is het project al onderweg? Ook dan kan het raadzaam zijn om te toetsen of uw plan nog aansluit op de behoeftes van uw stakeholders.
Met onze werkwijze helpen we u om ook in gesprek te gaan met moeilijk bereikbare doelgroepen. Zo ontstaat een compleet en betrouwbaar beeld van wat er leeft en speelt. Opdrachtgevers krijgen altijd de mogelijkheid om aan te sluiten bij de gesprekken die wij voor ze voeren. Ook dat geeft een impuls aan waar het in feite om draait: bouwen aan een duurzame relatie met inwoners en andere doelgroepen.

Vragen?
Meer weten?

0313 745 533 mail ons