Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

Gemeente Soest

Hoe ziet de toekomst van Soest en Soesterberg er volgens jou uit?  

Bijna 450 inwoners van Soest en Soesterberg hebben antwoord gegeven op deze en meer specifieke vragen. Voor een integrale langetermijnvisie was de gemeente Soest op zoek naar wat er leeft onder inwoners; om dat in beeld te brengen heeft bureau Opiniepijlers op verschillende locaties straatgesprekken gevoerd. In de gesprekken kwamen thema‚Äôs aan bod als de identiteit van Soest en Soesterberg, woonwensen voor de toekomst, gezond oud worden, onbezorgd opgroeien, mobiliteit en de energietransitie. De resultaten van deze gesprekken dienen als input voor de omgevingsvisie.  

Andere mooie projecten

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Regio Rotterdam

Regio Rotterdam

Gemeente Leusden

Gemeente Leusden

Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bergen (L)

Bergen (L)

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Vryleve

Vryleve

Gemeente Duiven

Gemeente Duiven

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Ministerie van I en M

Ministerie van I en M

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente Doesburg

Gemeente Doesburg

Gemeente Veenendaal

Gemeente Veenendaal

Gemeente Soest

Gemeente Soest

Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hilversum

Hilversum

Gemeente Berg en Dal

Gemeente Berg en Dal