Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

Gemeente Veenendaal

De gemeente Veenendaal werkt aan een bijsturing van het sociaal beleid. Omdat de helft van de inwoners van Veenendaal direct of indirect betrokken is bij het sociaal domein is het belangrijk om inwoners te betrekken. Om een gevarieerd deel van de Veenendaalse bevolking te bereiken - en ook mensen te spreken die zich doorgaans níet laten zien of horen - hebben we geadviseerd om persoonlijke één-op-één gesprekken te voeren met 500 inwoners uit alle bevolkingsgroepen. Door deze gesprekken is een compleet beeld ontstaan van bouwstenen die het sociaal domein kunnen versterken.  

Andere mooie projecten

Gemeente Rheden

Gemeente Rheden

Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Oss

Gemeente Oss

Bergen (L)

Bergen (L)

Gemeente Berg en Dal

Gemeente Berg en Dal

Regio Rotterdam

Regio Rotterdam

Gemeente Leusden

Gemeente Leusden

Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Vryleve

Vryleve

Gemeente Duiven

Gemeente Duiven

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Ministerie van I en M

Ministerie van I en M

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente Doesburg

Gemeente Doesburg

Gemeente Veenendaal

Gemeente Veenendaal

Gemeente Soest

Gemeente Soest

Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hilversum

Hilversum

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep

Gemeente Almere

Gemeente Almere

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Gemeente Rheden

Gemeente Rheden