Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

Bergen (L)

De vraag van de gemeente Bergen (L) was kort maar krachtig: wat hebben inwoners nodig om mee te doen met de energietransitie? Een eervolle opdracht ook omdat de gemeente Bergen bekendheid geniet vanwege het energielandgoed Wells Meer dat straks de helft van energieproductie in deze gemeente voor zijn rekening neemt. De andere 50% moet deels door inwoners worden gerealiseerd en daar wringt de schoen. De gemeente is heel actief op dit gebied: er is onder meer een breed pakket aan subsidies beschikbaar en inwoners kunnen zich uitgebreid laten informeren in een informatiecentrum (het energiehuis). Een deel van de inwoners heeft de weg naar deze mogelijkheden gevonden, maar velen nog niet. Op basis van het onderzoek hebben we in kaart kunnen brengen waarom inwoners nog niet warm lopen en wat we daar aan kunnen doen. Onze aanbevelingen worden gebruikt voor een vervolg: we gaan in de dorpen aan de slag met kleine groepjes inwoners, met warmtescanners en energie-adviseurs. Uiteindelijk willen we zo alle inwoners op een laagdrempelige manier mee laten doen.

Andere mooie projecten

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Regio Rotterdam

Regio Rotterdam

Gemeente Leusden

Gemeente Leusden

Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bergen (L)

Bergen (L)

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Vryleve

Vryleve

Gemeente Duiven

Gemeente Duiven

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Ministerie van I en M

Ministerie van I en M

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente Doesburg

Gemeente Doesburg

Gemeente Veenendaal

Gemeente Veenendaal

Gemeente Soest

Gemeente Soest

Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hilversum

Hilversum

Gemeente Berg en Dal

Gemeente Berg en Dal