Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

Zo doen wij dat

We geloven in het betrekken van inwoners en andere belanghebbenden als basis voor gedragen beslissingen.  Hoe we dat doen? Door daadwerkelijk naar de mensen toe te komen en een persoonlijk gesprek aan te gaan.

In onze discussiebus komen de stuurse minderheid, zwijgende meerderheid én moeilijk bereikbare doelgroepen aan het woord. Door middel van één-op-één gesprekken, straatinterviews en enquêtes peilen we draagvlak en signaleren we kansen. Met online panels en werkvormen zoals spiegelgesprekken en focusgroepen maken we een verdiepingsslag en vergroten we het bereik.

We doen dit met ervaren en vaardige mensen in het houden van vraaggesprekken. Interviewen is een vak. Onze mensen doen dit gestructureerd, open en met een gezonde nieuwsgierigheid om relevante informatie te verkrijgen. De interviewers passen zich gemakkelijk aan hun gesprekspartner aan. Doordat we onafhankelijk én neutraal zijn hebben we een andere positie in het gesprek, dan een overheidsinstantie die zelf de gesprekken voert.

Deze methode levert diepgang en resultaat op. We bereiken ook doelgroepen die zich bij andere participatievormen niet van zich laten horen of over het hoofd worden gezien. Hiermee leveren we waardevolle input voor gedragen beleidsbeslissingen. En daar draait het ons om. Dit hebben we inmiddels in meerdere projecten bewezen.

We presenteren resultaten in heldere en aansprekende rapportages aan onze opdrachtgevers. We hechten er waarde aan dat een rapportage voor iedereen te begrijpen is en er aantrekkelijk uit ziet, zodat het eenvoudig toe te passen is bij het opstellen van beleid.

Als opdrachtgever word je van begin tot eind ontzorgd. Of het nu gaat om wijkplannen voor de energietransitie, dijkversterkingen, omgevingsvisies of hervormingen binnen het sociaal domein. We stellen een onderzoeksplan op, voeren het onderzoek uit en leveren je een compleet beeld van wat er leeft en speelt.

Wil je meer weten? Laten we in gesprek gaan.

Vragen?
Meer weten?

0313 745 533 mail ons