Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

Gemeente Berg en Dal

Persoonlijke gesprekken leiden tot ‘twee vliegen in één klap’.

In het glooiende landschap van de Gemeente Berg en Dal ligt Groesbeek. Een middelgrote dorpskern met toeristische aantrekkingskracht. De vernieuwing van het dorpscentrum is al een jaar of 15 aan de gang. “Het marktplein is de laatste invuloefening,” zegt Berend Wouda, Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Om tot een gedragen invulling te komen is een onderzoek gestart onder inwoners en belanghebbenden. “Opiniepijlers heeft winkeliers, horeca, toeristische organisaties en de carnavalsvereniging geïnterviewd. En straatgesprekken gevoerd met honderden inwoners. Dit gebeurt erg professioneel. Ze zijn erg meewerkend en beschikken over veel expertise op het gebied van persoonlijke gesprekken. Ze weten welke vragen wel en welke niet te stellen. Dit heeft ons meer informatie opgeleverd dan we vooraf gedacht hadden,” vertelt Berend.

 

Hij doelt op de ‘bijvangst’ die straatgesprekken hebben opgeleverd. Waar het onderzoek gericht was op herinrichting van het Marktplein, werd duidelijk dat de aangrenzende Dorpsstraat een doorn in het oog van inwoners is. Voetgangersoversteekplaatsen bevinden zich niet op logische plekken en er vinden regelmatig snelheidsovertredingen plaats. Hetgeen tot onveilige situaties leidt.

Berend Wouda: “De onderzoeksmethode van Opiniepijlers heeft ons inzichten gegeven een plan te maken dat beantwoordt aan de wensen voor het marktplein en de Dorpsstraat. Twee vliegen in één klap. Het college gaat een besluit nemen over dit plan (juni 2023 red.).”

 

Belanghebbenden zijn geïnformeerd over de voortgang van het proces op het platform Samen Berg en Dal en online en offline mediakanalen. “Hierbij werd nogmaals duidelijk dat Opiniepijlers een echte samenwerkingspartner is. Het rapporteren via een infographic en het verzorgen van de web redactie werd ons uit handen genomen. Dat is erg fijn,” besluit Berend.

 

Wil jij met jouw gemeente en/of organisatie persoonlijk in gesprek gaan met jouw doelgroep? Lees hier meer over de werkwijze van of neem contact op met Opiniepijlers.

Andere mooie projecten

Gemeente West Maas en Waal

Gemeente West Maas en Waal

Gemeente Rheden

Gemeente Rheden

Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Oss

Gemeente Oss

Bergen (L)

Bergen (L)

Gemeente Berg en Dal

Gemeente Berg en Dal

Regio Rotterdam

Regio Rotterdam

Gemeente Leusden

Gemeente Leusden

Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Vryleve

Vryleve

Gemeente Duiven

Gemeente Duiven

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Ministerie van I en M

Ministerie van I en M

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente Doesburg

Gemeente Doesburg

Gemeente Veenendaal

Gemeente Veenendaal

Gemeente Soest

Gemeente Soest

Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hilversum

Hilversum

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep

Gemeente Almere

Gemeente Almere

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Gemeente Rheden

Gemeente Rheden