Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

Gemeente Rheden

Straatgesprekken brengt gemeente Rheden in contact met álle doelgroepen

 

De gemeenteraad van Rheden wil graag weten wat de inwoners van Rheden belangrijk vinden op het gebied van samenleven in Rheden. Niet alleen voor nu maar ook vooral voor de komende jaren. Met deze informatie kan de raad een koers vaststellen voor het sociaal domein met het oog op de toekomst. Opiniepijlers is voor Rheden met de bus op pad gegaan.

Margriet Loeven, programmamanager Samenleving, vertelt over haar ervaring met Opiniepijlers. "De mensen van Opiniepijlers hebben kennis van zaken, ze werken geen lijstjes af maar vragen door naar wat echt speelt onder de inwoners. Ze verhouden zich altijd goed tot de verschillende doelgroepen in onze lokale samenleving, dat blijk wel uit de uitkomsten. Ook inwoners die geen bijeenkomst bezoeken of een vragenlijst invullen, zoals jongeren, laaggeletterden en inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond hebben waardevolle input geleverd. Opiniepijlers helpt de gemeente om een koers te bepalen voor het sociaal domein door scherp te stellen wat er onder inwoners, partners en andere betrokkenen speelt en wat zij belangrijk vinden."

Opiniepijlers is op strategische plekken binnen de gemeente aanwezig met haar discussiebus en spreekt voorbijgangers op een uitnodigende manier aan. De straatgesprekken worden gevoerd door ervaren gespreksvoerders, die signalen herkennen en de juiste vragen stellen in een open en informele sfeer. Margriet Loeven: "Het is erg fijn dat Opiniepijlers niet alleen met een gedegen plan van aanpak komt maar dat ze ook in staat is het onderzoek snel en adequaat uit te voeren."

Naast de straatgesprekken heeft Opiniepijlers de partners in het sociaal domein online ondervraagd. Dit biedt een mooie verdieping bij de resultaten van de gesprekken op straat.

Er wordt door de gemeente veel waarde gehecht aan wat de inwoners belangrijk vinden. "Opiniepijlers heeft het perspectief van de inwoner goed neergezet." De resultaten van het hele onderzoek zijn in het document Kijk van de inwoners op leven in de gemeente Rheden aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het beleidsvoorstel voor de koers in het sociaal domein wordt naar verwachting volgende maand door de raad vastgesteld. 

 

Wil jij ook in gesprek met alle doelgroepen binnen jouw gemeente?

Lees hier meer over de werkwijze van of neem contact op met Opiniepijlers.

Andere mooie projecten

Gemeente Rheden

Gemeente Rheden

Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Oss

Gemeente Oss

Bergen (L)

Bergen (L)

Gemeente Berg en Dal

Gemeente Berg en Dal

Regio Rotterdam

Regio Rotterdam

Gemeente Leusden

Gemeente Leusden

Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Vryleve

Vryleve

Gemeente Duiven

Gemeente Duiven

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Ministerie van I en M

Ministerie van I en M

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente Doesburg

Gemeente Doesburg

Gemeente Veenendaal

Gemeente Veenendaal

Gemeente Soest

Gemeente Soest

Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hilversum

Hilversum

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep

Gemeente Almere

Gemeente Almere

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Gemeente Rheden

Gemeente Rheden