Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

Missie

Opiniepijlers staat voor omgevingsgerichte dialoog. Wij geloven in het betrekken van inwoners en andere belanghebbenden als basis voor gedragen beslissingen. Ofwel: eerst met open vizier met mensen praten en luisteren (bij voorkeur in de eigen omgeving van mensen), en daarna plannen maken. Is het project al onderweg? Ook dan kan het raadzaam zijn om te toetsen of uw plan nog aansluit op de behoeftes van uw stakeholders.
Met onze werkwijze helpen we u om ook in gesprek te gaan met moeilijk bereikbare doelgroepen. Zo ontstaat een compleet en betrouwbaar beeld van wat er leeft en speelt. Opdrachtgevers krijgen altijd de mogelijkheid om aan te sluiten bij de gesprekken die wij voor ze voeren. Ook dat geeft een impuls aan waar het in feite om draait: bouwen aan een duurzame relatie met inwoners en andere doelgroepen.