Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

Zo verwerken wij verhalen en data

Onze rapporten en aanbevelingen vormen waardevolle input voor bestuurders, projectteams, omgevingsmanagers, beleidsadviseurs en communicatie-adviseurs.

Vanzelfsprekend verwerken wij de resultaten van onze opdrachten in professioneel vormgegeven rapporten. De verwerking van de interviewgegevens en andere gegenereerde data brengen we op transparante wijze in beeld. Infografieken ondersteunen de interactie met bewoners.  

De opgedane inzichten helpen bij het maken van inhoudelijke keuzes én bij het inrichten of aanscherpen van uw omgevingsmanagement en communicatieaanpak. In onze onderzoeksopzet en wijze van rapporteren houden we rekening met methodieken als Factor C en Strategisch Omgevingsmanagement. U kunt de onderzoeksresultaten daardoor ook gebruiken als input voor bijvoorbeeld een stakeholder- of krachtenveldanalyse.HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 

 

WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE

 

Vragen?
Meer weten?

0313 745 533 mail ons