Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

Gemeente Kaag en Braassem

“Als het gaat om burgerparticipatie, dan is dit de methode.”

 

De Bibliotheek van de toekomst is een programma waar veel gemeentes aan werken. Ook in Kaag en Braassem, een gemeente met veel dorpskernen, speelt de vraag waar kernfuncties onder te brengen. Is er bestaansrecht voor een bibliotheek in de kleine kernen? Welke scenario’s zijn er? Vragen die beantwoord kunnen worden door met inwoners en overige belanghebbenden in gesprek te gaan.

 

Opiniepijlers is ingeschakeld om het onderzoek uit te voeren en mogelijke scenario’s te presenteren aan de gemeenteraad. Waarom de keuze op Opiniepijlers is gevallen? “Opiniepijlers gaat letterlijk het gesprek aan met inwoners. Ze zijn met een discussiebus fysiek aanwezig in de dorpskernen, worden als onafhankelijk ervaren en zijn in staat te achterhalen wat inwoners willen,” vertelt Marike Jehee, als Adviseur maatschappelijke ontwikkeling werkzaam voor de gemeente Kaag en Braassem. “Verdiepings- en controlevragen worden gesteld, waardoor een realistisch beeld ontstaat. Als een inwoner gevraagd wordt of een bibliotheek in de dorpskern belangrijk is, dan is het antwoord vaak ‘ja’. Verdiepingsvragen brengen aan het licht dat veel inwoners geen gebruik maken van de voorziening, maar het wel ervaren als een belangrijke ontmoetingsplek.” Inwoners van de kleinste kernen blijken realistisch: “Die zien in dat hun dorpskern te klein is voor een bibliotheek.”

 

Intussen heeft het college en de raad gekozen voor het maximale scenario. Dat betekent dat de bibliotheek in Leimuiden blijft, het dorp Woubrugge een vergelijkbare bibliotheek krijgt en wordt geïnvesteerd in de doorgaande leeslijn en de bibliotheek in Roelofarendsveen.

 

“De reacties van belanghebbenden zijn positief. Het is een breed gedragen besluit en daar heeft de onderzoeksmethode en -toepassing een belangrijke rol in gespeeld. Als het gaat om burgerparticipatie dan is dit dé methode,” sluit Marike Jehee af.

 

Wil jij met jouw gemeente en/of organisatie persoonlijk in gesprek gaan met jouw doelgroep? Lees hier meer over de werkwijze van of neem contact op met Opiniepijlers.

Andere mooie projecten

Gemeente West Maas en Waal

Gemeente West Maas en Waal

Gemeente Rheden

Gemeente Rheden

Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Oss

Gemeente Oss

Bergen (L)

Bergen (L)

Gemeente Berg en Dal

Gemeente Berg en Dal

Regio Rotterdam

Regio Rotterdam

Gemeente Leusden

Gemeente Leusden

Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Vryleve

Vryleve

Gemeente Duiven

Gemeente Duiven

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Ministerie van I en M

Ministerie van I en M

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente Doesburg

Gemeente Doesburg

Gemeente Veenendaal

Gemeente Veenendaal

Gemeente Soest

Gemeente Soest

Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hilversum

Hilversum

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep

Gemeente Almere

Gemeente Almere

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Gemeente Rheden

Gemeente Rheden