Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

Gemeente Venlo

Venlo werkt aan een herijking van het beleid voor het sociaal domein. De vraag was: hoe kunnen we de bevolking betrekken bij deze opgave? Samen met het projectteam formuleerde Opiniepijlers de vragen die de gemeente beantwoord wilde zien door de inwoners. Dit werd de leidraad voor de 450 dieptegesprekken die onze interviewers op straat hebben gevoerd in alle wijken van Venlo en de dorpen die deel uitmaken van de gemeente. 
“Het maatwerk dat Opinipiepijlers heeft geleverd is een grote troef”, reageert projectleider Maarten Benthem. “In een korte tijd en met strakke deadlines hebben we van de inwoners duidelijke antwoorden gekregen op onze vragen. We hebben een belangrijke stap gezet binnen de herijking van het beleid voor het sociaal domein.”  

Andere mooie projecten

Gemeente Rheden

Gemeente Rheden

Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Oss

Gemeente Oss

Bergen (L)

Bergen (L)

Gemeente Berg en Dal

Gemeente Berg en Dal

Regio Rotterdam

Regio Rotterdam

Gemeente Leusden

Gemeente Leusden

Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Vryleve

Vryleve

Gemeente Duiven

Gemeente Duiven

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Ministerie van I en M

Ministerie van I en M

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente Doesburg

Gemeente Doesburg

Gemeente Veenendaal

Gemeente Veenendaal

Gemeente Soest

Gemeente Soest

Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hilversum

Hilversum

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep

Gemeente Almere

Gemeente Almere

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Gemeente Rheden

Gemeente Rheden