Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

Rotterdam


Rotterdam en enkele buurgemeenten werken aan een betere doorstroming van het verkeer en een versterking van het openbaar vervoer. In het belevingswaardenonderzoek zijn we op twintig locaties in gesprek gegaan met inwoners. In totaal werden 606 gesprekken gevoerd, vooral op straat, bij onze discussiebus, maar ook meerijdend op lijn 51 door de Maastunnel, op stations en op campussen.  
Omgevingsmanager Niels Vrije is content met het resultaat. "Het onderzoek heeft bijgedragen aan het verstevigen van de betrokkenheid van de inwoners bij de projectopgave. Het helpt ons om het draagvlak te versterken.” Het zojuist gepresenteerde eindrapport is gebaseerd op de 24.000 datagegevens (van open en gesloten vragen) die door onze interviewers zijn genoteerd. 
Niels Vrije: "Dat is ook de reden dat we Opiniepijlers hebben benaderd: het is een vakkundig bureau dat weet hoe je mensen laagdrempelig kunt benaderen voor interviews en de resultaten kunt vervatten in een helder en mooi eindrapport.” 

Andere mooie projecten

Gemeente Leusden

Gemeente Leusden

Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bergen (L)

Bergen (L)

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Vryleve

Vryleve

Gemeente Duiven

Gemeente Duiven

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Ministerie van I en M

Ministerie van I en M

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente Doesburg

Gemeente Doesburg

Gemeente Veenendaal

Gemeente Veenendaal

Gemeente Soest

Gemeente Soest

Rotterdam

Rotterdam

Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hilversum

Hilversum

Gemeente Berg en Dal

Gemeente Berg en Dal