Opiniepijlers.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor u als bezoeker verbeterd kan worden.


Lees meer

Gemeente Venlo

In de meeste wijken en dorpen van Venlo staan ze: dorpshuizen en buurtcentra. Sommige accommodaties worden goed bezocht, anderen helemaal niet. Hoe kan dat en wat kunnen we doen om dat te veranderen? Met de vraag kwam de gemeente Venlo bij Opiniepijlers.
Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat inwoners nauwelijks weten wat er gebeurt  in zo’n accommodatie. Iemand zei bijvoorbeeld dat hij niet in een wijkgebouw komt omdat hij nog niet oud genoeg was. Anderen weten wel wat er gebeurt maar vinden het programma niet aansprekend. In enkele wijken hadden inwoners zelf iets opgezet in leegstaande kelderboxen, soms met elke week een programma.
Als het programma past bij de wijk – omdat wijkbewoners zich actief bemoeien met het programma - dan zien we ook het bezoek en de waardering toenemen. Dat was een belangrijke conclusie. Ook jongeren kijken er zo tegen aan. Ze komen er wel, vooral met carnaval, maar de rest van het jaar niet, omdat er voor hen niets te doen is.  

Andere mooie projecten

Gemeente Rheden

Gemeente Rheden

Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Oss

Gemeente Oss

Bergen (L)

Bergen (L)

Gemeente Berg en Dal

Gemeente Berg en Dal

Regio Rotterdam

Regio Rotterdam

Gemeente Leusden

Gemeente Leusden

Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Federatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK)

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Vryleve

Vryleve

Gemeente Duiven

Gemeente Duiven

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Ministerie van I en M

Ministerie van I en M

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente Doesburg

Gemeente Doesburg

Gemeente Veenendaal

Gemeente Veenendaal

Gemeente Soest

Gemeente Soest

Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hilversum

Hilversum

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep

Gemeente Almere

Gemeente Almere

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo

Gemeente Rheden

Gemeente Rheden